Ajankohtaista, Toimisto

Työympäristöt pandemian jälkeen

6.5.2022, KT Interior

Monitilatoimiston kalusteratkaisut

Monet toimistot ovat hyväksyneet sen, että emme ehkä palaa enää pandemiaa ennen olleisiin toimintatapoihin. Yrityksissä ollaankin alettu mukautua työntekijöiden epäsäännölliseen paikallaoloon sekä joustavaan työntekemiseen. Toimistot ovatkin jatkossa enemminkin yhteistyötiloja ja innovaatiokeskuksia, joissa mahdollistuu muun muassa sosiaalinen kanssakäyminen, osallisuuden kokeminen sekä uuden oppiminen. Työntekijöille löytyvät myös sopivat tilat toiminnoille tiimihengen rakentamiseen.

Työntekijöiden valinnanvapauden ja tilasuunnittelun yhteensovittaminen on yksi työympäristösuunnittelun avainhaasteista, sillä työn onnistumiseksi vaaditaan muutakin kuin oma työpiste, jossa työ suoritetaan. Living and Flexible Office – Monitilatoimisto on tilasuunnittelun tapa, jolla tuetaan paremmin erilaisia työskentelytapoja, vahvistetaan sosiaalista kanssakäymistä ja tuetaan tietyn työtehtävän tekemistä. Monitilatoimistoissa on tarjolla eri tehtäviin sopivia, varattavia ja tarpeen mukaan käyttöön otettavia tiloja, joista ihmiset voivat valita omaan tarpeeseen sopivan. Lisäksi työntekijällä on mahdollisuus vaihtaa halutessaan työtilaa, joka tukee työssä viihtymistä ja työn tuottavuutta.

Monitilatoimistossa on hyvä olla erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sopivia tiloja. Monitilatoimistossa voi olla esimerkiksi: avotila, hiljaisentyöntila, keskittymistä vaativat tilat, kohtaamistila, neuvotteluhuoneita sekä vetäytymistiloja esimerkiksi puheluja ja etäpalavereja varten. Erilaisilla tilasuunnittelun tavoilla voidaan luoda tiloja, jotka ilmaisevat ja tukevat yksilöllisesti organisaation kulttuuria ja edistävät yrityksen tavoitteita, mikä tuo lisäarvoa käytössä oleville tiloille.

Kalusteet avotoimistoon, KT Interior.

Sosiaalisella kanssakäymisellä on tärkeä merkitys, sillä työntekijät kaipaavat merkityksellisyyttä tekemällensä työlle sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yrityskulttuuria on mahdollista ylläpitää tarjoamalla alueita, jotka kannustavat vuorovaikutukseen.


Siirrettävillä kalusteilla saadaan luotua avoimiin tiloihin erilaisia alueita tarpeen mukaan. 

 

Modernia tietotyötä tukee muun muassa seuraavat tilat:

 

 • Keskittymistilat

  Toimistotiloissa on hyvä olla keskittymistä vaativiin tehtäviin rauhallisia työpisteitä sekä -tiloja. Hankalat tilat kuten nurkat ja käytävät ovat alueita, jotka voidaan kalustaa keskittymistiloiksi seinäkkeellisten työpisteiden ja istumien avulla.

 • Kohtaamistilat

  Kohtaamiseen kannustavat tilat voivat olla muun muassa kahvilatyyppisiä tiloja, lounge-tyyppinen työskentelyalue tai ryhmätyöskentelyyn sopiva tila. Työpisteiden ja neuvottelutilojen väliset välitilat voidaan erinomaisesti hyödyntää kohtaamistiloiksi. Välitilat voivat toimia odotustiloina, ryhmätyötiloina tai tarjoa mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskittymiseen.

 • Yhteistyötilat

  Muuntuvat toimistotilat tarvitsevat myös yhteistyötiloja, joissa voidaan tehdä tiimiyhteistyötä. Yhteistyötilat voivat olla perinteisiä neuvotteluhuoneita tai pistäytymistiloja.

   

  Keskittymistilojen kalusteratkaisut

   


  Kiinteämmät kalusteratkaisut antavat hyvän akustiikan ansiosta rauhaisan työpisteen.

  Akustoiva nojatuoli avotoimistoon KT Interiorin valikoimasta.
  Korkeaselkäiset nojatuolit antavat keskittymisrauhan. Tuoli, jossa on kääntyvä jalusta voi toimia ryhmäkeskusteluissa ja tarvittaessa voi kääntyä toiseen suuntaan vaikka puhelun ajaksi.

  Siirrettävät toimistokalusteet KT Interiorin valikoimasta.
  Kevyemmillä kalusteilla saadaan helposti hankalat tilat toimistossa hyötykäyttöön ja mikäli kalusteissa on pyörät, niitä on helppo tarpeen mukaan myös siirtää.

  Akustoivat työpisteiden kalusteet.
  Seinäkkeellisillä työpisteillä ja istuimilla sekä niitä eri tavoin yhdistämällä, voidaan luoda erilaisia keskittymiseen mahdollistavia työpisteratkaisuja. Niillä voidaan myös kalustaa tilat, joita olisi muuten vaikea ottaa käyttöön, kuten nurkat ja käytävät tai niitä voi sijoittaa erilaisten työpisteiden välille.

   

  Kohtaamistilojen kalusteratkaisut

  Herman Miller toimistokalusteet avotoimistoon.
  Tilassa on hyvä tarjota eri korkeudella olevia kohtaamispisteitä, joilla tarjota vaihtelua työskentelyyn yksin tai yhdessä.


  Sosiaalisella kanssakäymisellä on tärkeä merkitys, sillä työntekijät kaipaavat merkityksellisyyttä tekemällensä työlle sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yrityskulttuuria ja spontaaneja keskusteluja on mahdollista ylläpitää tarjoamalla alueita, jotka kannustavat vuorovaikutukseen.  Helposti siirrettävillä jakkaroilla tai muilla keveillä kalusteilla voidaan rohkaista satunnaisiin keskusteluihin. Pöytätaso toimii kahvikupin laskutilana tai kannettavan tietokoneen työtasona.  Iso moduulisohva muovautuu tilan ja tarpeen mukaan, ja siihen mahtuu isompikin ryhmä. Eri korkeudella työskentelyn mahdollistavat kalusteet antavat vaihtelua ja mahdollistavat ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen. Korkeaselkäiset nojatuolit työtasolla ja kääntyvällä jalustalla antavat keskittymisrauhan, kun voi ottaa oman tilan tai kääntyä halutessaan keskusteluun.

  Keveät kalusteet voivat toimia työpisteinä ja keskustelupaikkoina. Keveiden ja helposti siirreltävillä kalusteilla voidaan luoda omia keskusteluryhmiä.

  Naughtone Hush nojatuoli on korkeaselkäinen ja akustoiva nojatuoli toimistoympäristöön.
  Kohtaamispaikat voivat olla myös työpisteitä, joissa piipahdetaan vaikka vain lukemassa sähköpostit ja samalla voi törmätä kollegaan, jota ei ole nähnyt pitkään aikaan. Korkeaselkäiset kalusteet toimivat tilanjakajina ja muodostavat henkilökohtaisen tilan, jossa voi työskennellä erilaisten pöytä- ja sähköistysratkaisujen parissa.

   

  Yhteistyötilojen kalusteratkaisut


  On tärkeä, että yrityksessä on tunnistettu työpaikan sekä työntekijöiden tarpeet tarkasti, jotta kaikille työvaiheille sekä tarpeille luodaan niitä tukevat tilat. 


  Yksittäiset työpisteet tai tilat voidaan jakaa yhteisellä sopimuksella. Eri korkeudella olevat kohtaamis- tai työskentelypisteet tuovat vaihtelua ja rennompaa tunnelmaa toimistoon.
  Tiimitilassa kalusteet voidaan tarvittaessa helposti siirtää käyttötarpeen mukaan, jolloin mahdollistuu pitkäkestoinen yhteistyö ja tiimitilan käyttäjät tietävät yksittäisen tilan kuuluvan vaikka jollekin projektille.


  Ei pidä unohtaa perinteisiä neuvottelu- tai edustustiloja. Perinteisen neuvottelutilan kalusteet mahdollistavat ja tukevat myös pidempiaikaista käyttöä, kun tilassa on mukavat ja ergonomiset tuolit, joissa jaksaa istua keskittyneesti. Kalusteet tukevat myös tilan audiovisuaalisia teknisiä ratkaisuja.


  Mikäli neuvotteluhuone on iso tai neuvottelutilan läheisyydessä on tilaa, voidaan sinne sijoittaa myös kalusteita rennompaan oleiluun, jolloin tiedonjakaminen tai ideointi voi luonnistua helpommin.


  Kalusteet, jotka on varustettu pyörillä ja ovat keveitä, on helppo siirtää käyttötarpeen mukaan.


  Työpisteiden lähellä on hyvä olla tiloja  ja kalusteita,  joihin voidaan nopeasti siirtyä keskustelemaan häiritsemättä työpisteillä keskittymistä vaativia työtehtäviä tekeviä. Pikapalaverejä varten voidaan asettaa kaksi korkeaselkäistä sohvaa vastakkain.

  Herman Miller, ergonomiset työtuolit ja toimistokalusteet.
  Ryhmätyöskentelyä varten seinäkkeen eteen voidaan siirtää pyörillä oleva pöytä tai isompi ryhmä voi kokoontua myös suuremman pöydän ääreen. Erilaisten seinäkkeiden ja hyllyratkaisuiden avulla tilaa saadaan rajattua ja niihin voidaan integroida valko-ja muistitauluominaisuuksia tai asentaa näyttö.


  Toimitilat ja työympäristö pandemian jälkeen -webinaaritallenne

  Webinaarissa saat kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin muuttuvien toimitilojen suunnitteluun ja paljon inspiraatiota sekä käytännönläheisiä vinkkejä suunnitteluun.

   


  Herman Miller kalusteet maahantuo KT Interior.

  Herman Miller on yhdysvaltalainen kalustevalmistaja, joka on tunnettu erityisesti ergonomisista designtyötuoleista. Herman Millerin tuotevalikoimaan kuuluvat korkealaatuiset työtuolit, loungekalusteet, toimistokalusteet sekä valaisimia, joista kaikki soveltuvat niin julkitiloihin kuin kotiinkin. Esteettisten ja viimeisteltyjen tuotteiden takana on pitkä tuotekehitysprosessi sekä tutkimustyö yhdessä suunnittelijoiden ja ergonomia-asiantuntijoiden kanssa. Herman Miller on kalustesuunnittelun edelläkävijä, sillä kalusteiden suunnittelutyö ei pelkästään ulotu visuaalisiin tekijöihin vaan suunnittelutyössä on huomioitu käytettävyys, ergonomisuus, kestävyys sekä vihreät arvot.

   


  Autamme muuntuvien tilojen kalusteratkaisuiden kanssa.

  Ota yhteyttä