KT Interiorin historia

1942

Sodan jälkeen Suomea rakentamassa

Erik (Erkki) Katas perusti  Kone-Tukku Oy:n vuonna 1942. Perustamispaperit saatiin Kaupparekisteriin  jo välirauhan aikana, mutta jatkosota muutti suunnitelmat ja yritys rekisteröitiin vasta 12.6.1942. Suomen tieverkosto oli sodan jälkeen heikossa kunnossa ja jälleenrakennuskaudella päästiin vihdoin kunnostamaan tieverkkoa ja rakentamaan uusia teitä lisääntyvän autokannan käyttöön. Kunnostus- ja rakennustöissä tarvittiin muun muassa tiehöyliä ja kaivinkoneita, ja Erkki Kataksen yrityksen toiminta keskittyi alkuvaiheessa näiden koneiden tuontitoimintaan. Myöhemmin tiehöylien valmistus suomalaisiin tarpeisiin jatkui lisenssillä Vammaskosken tehtaalla ruotsalaisilla piirustuksilla, jotka Katas hankki suomalaisten käyttöön.

Kone-Tukku Oy:n toimitilat sijaitsivat aluksi Helsingin keskustassa Esplanadilla, Bensowin talossa. Yhtiön tärkeimpien asiakkaiden joukkoon kuuluivat Suomen valtio ja kunnat sekä teollisuuslaitokset. Kone-Tukku Oy toi koneita ja laitteita pääasiassa Pohjoismaista, Saksasta, Englannista, Yhdysvalloista, Italiasta ja Luxemburgista.


Suomen ensimmäisiä hydraulisia tiehöyliä Kone-Tukun maahantuomina.

 

1950

Toiminnan laajentuminen – mukaan radiot, sähkötarvikkeet ja televisiot

Sodan jälkeinen kysyntä ylitti tarjonnan ja Erkki Katas pyrki aktiivisesti kehittämään yhtiönsä liiketoimintaa ja etsimään ”tulevaisuuden ideoita”. Kataksen oma mielenkiinto suuntautui vahvasti radioihin ja yhtiön maahantuontitoiminta laajenikin 1950 -luvulla radioihin, sähkötarvikkeisiin ja uuteen teknologiaan, televisioihin. 50-luvulla Kone-Tukku Oy oli Suomen ensimmäisiä toimijoita televisioalalla. Maahan tuotiin Länsi-Saksalaisia Wega-televisioita. Näiden liiketoimintojen avuksi syntyi koko maan kattava asiakaskunta, sähköliikkeet.

KT Interiorin historia.

Erkki Katas ja Kone-Tukku Oy:n myyntipäällikkö Martti Holmsröm Saksassa.

1960

Muuttuvat ajat – valaisinliiketoiminnan alkaminen

Maahantuontiin keskittyvänä yhtiönä maailman muuttuvat tuulet  ovat aina vaikuttaneet myös Kone-Tukku Oy:n toimintaan. Kataksen innovatiivinen ja rohkea suhtautuminen uusiin muutoksiin markkinatilanteissa näkyi kuitenkin yhtiön toiminnassa. 1960-luvun alussa yhtiö toi maahan pienen erän Hino-merkkisiä autoja Japanista. Kun Toyota-valmistaja osti Hinon tehtaan, autojen maahantuontia ei sittemmin jatkettu.  Sen sijaan yhtiön tulevaksi pääliiketoiminnaksi muodostuva valaisinliiketoiminta aloitettiin vuonna 1966  aloittamalla tuomaan maahan ruotsalaisia sisustusvalaisimia, joiden myynnissä hyödynnettiin olemassa olevaa sähköliikeasiakaskuntaa. Valaistusliiketoimintaa johtamaan tuli seuraavan sukupolven ensimmäisenä edustajana Eva Neuvonen, Erkki Kataksen tytär.

Yhtiö oli aiemmin jos siirtynyt keskustassa Lönnrotin kadulle, mutta hankki kokonaan uudet toimitilat Lauttasaaresta vuonna 1965, ja liiketila jaettiin aluksi uutta Helsinki-Vantaan lentokenttää suunnittelevan arkkitehtitoimisto Ström:in kanssa. Tässä toimitalossa Veneentekijäntiellä yhtiö toimi 42 vuotta.

Perheyritys laajeni ja vuosikymmenen lopulla mukaan toimintaan liittyi myös poika Markku Katas, joka keskittyi koneiden maahantuontiin isänsä jalanjäljissä.

KT Interiorin historia - Kone Tukku oy.
Kone-Tukku Oy sijaitsi vuosina 1964-2007 Veneentekijäntiellä.

 

1970

Arvonimellä palkittu

Erkki Katakselle myönnettiin kauppaneuvoksen arvonimi vuonna 1970. Vuonna 1974 yhtiön toimitusjohtajaksi siirtyi Markku Katas. Myös Erkki Kataksen toinen tytär, Kaija Katas, aloitti yhtiössä hallinnon tehtävissä. 70-luvulla valaisinten ja televisioiden myynti sähköliikkeille jatkui vahvana. Vuosikymmenen lopulla Kone-osaston valikoimaan kuuluivat tiehöylien lisäksi hydrauliikkakomponentit sekä hiekan- ja suolansirotteluautomaatit, asiakaskuntana edelleen valtion ja kuntien laitokset.

 


Kaija Katas, Markku Katas ja Erkki Katas.

 

1980

Valaistusliiketoiminnan laajentuminen

Erkki Katas menehtyi 1980, jonka jälkeen yhtiön toimintaa johtivat ja kehittivät Markku Katas ja Kaija Katas.  80-luvulla toiminta laajeni sisustusvalaistuksen saralla hotellien ja ravintoloiden projektivalaistukseen. Sisustusvalaisimia tuotin pääasiassa Ruotsista, mutta valaisimia myös valmistettiin asiakkaiden erikoistarpeisiin Virossa. Vuosikymmenen puolivälissä toimintaan tuli mukaan kolmannen sukupolven edustajana Timo Neuvonen, joka aloitti ensin koneosaston teknisenä myyjänä, mutta 1983 hän siirtyi teknisten valaisimien myynnin ja markkinoinnin pariin. Ensimmäiset tekniset valaisimet yhtiön valikoimassa olivat ruotsalaiset Fagerhult-valaisimet sekä italialaiset, uuden teknologian halogeenivalaisimet Reggiani- valmistajalta.

Koneosaston valikoima muodostui 1980 -luvulla tieturvavarusteista kuten tienvarsien sumupaaluista, vesakonleikkureista, lentokenttien kiitoratojen puhdistuskoneiden harjoista sekä edelleen hydrauliikkakomponenteista.

KT Interior valaisinnäyttely 80-luvulla.
Valaisinnäyttely Veneentekijäntien yläkerrassa.

 

1990

Valaistusasiantuntijuuden vahvistuminen – KT-valaistus

Yhtiön siirtyessä yhä vahvemmin valaistuksen asiantuntijaksi, nimettiin valaisinosasto uudella markkinointinimellä; KT-valaistus. Samalla tuotiin maahan kuitenkin edelleen koneosaston toimesta mm. lentokenttäharjoja sekä norjalaisia lumilinkoja. Ennen suurta 90-luvun lamaa yhtiö työllisti enimmillään 12 henkeä. Vuonna 1994 KT myi Fagerhult Ab:lle teknisten valaisinten liiketoimintansa ja Helsinkiin perustettiin Fagerhult Oy, jonka henkilökunta muodostui KT-valaistuksen teknisten valaisimien osaajista. Uutta yhtiötä johti Timo Neuvonen aina vuoteen 2000, jolloin hän palasi takaisin perheyhtiöön.

 

2000

Yhtiön nimeksi KT Interior Oy

Vuonna 2002 toimitusjohtajaksi siirtyi Timo Neuvonen. Neuvonen luotsasi yhtiötä yhä vahvemmin valaistuksen ja julkitilasisustamisen maailmaan. Vuonna 2003 ostettiin New Interior Finland Oy:n liiketoiminta, jolloin myös julkisten tilojen toimitilakalusteiden ja väliseinäjärjestelmien maahantuonti sekä projektimyynti alkoi. Tämä vahvisti yhteistyötä erityisesti sisustusarkkitehtien ja arkkitehtien kanssa.

2000-luvun alkuvuosina päätettiin luopua kokonaan  koneliiketoiminnasta ja sisustusvalaisinten tukkumyynnistä jälleenmyyjille. Kaija Katas jäi eläkkeelle toimien kuitenkin yhtiön hallituksessa usean vuoden ajan.  Samanaikaisesti Anne Neuvonen, Timon puoliso, aloitti yhtiössä 2005.  Vuonna 2007 yhtiön nimeksi muutettiin KT Interior Oy, kuvaamaan paremmin yhtiön toimintaa valaistuksen ja kalustuksen asiantuntijana. Samana vuonna muutettiin pitkäaikaisesta toimitilasta uudistettuun tilaan Vattuniemenkujalle, edelleen Lauttasaaressa.

Valaistuksen ja kalustamisen valmistajakumppanit vakiintuivat ja toiminta keskittyi toimitilojen valaistuksen, kalustuksen ja järjestelmäväliseinien projektimyyntiin ja asiantuntijuuteen.


Lauttasaaren Vattuniemenkujan näyttelytila.

 

2010

Ammattilaisten kumppani

2010 -luvulla KT Interiorin toiminta painottui yhä voimakkaammin asiantuntijarooliin valaistuksen ja toimitilakalustamisen parissa.  Vuonna 2014 yhtiön toimitusjohtajana aloitti Anne Neuvonen, Timo Neuvonen jatkaessa hallituksen puheenjohtajana. Yhteistyö sisustusalan ja sähköalan ammattilaisten kanssa vakiintui. Oma verkkokauppa avattiin vuonna 2015 kuluttaja-asiakkaiden käyttöön.  Vuoden 2017 lopussa yhtiö muutti asiakkaita lähemmäksi Salmisaareen. Vuosikymmenen lopussa luovuttiin järjestelmäväliseinäliiketoiminnasta haluten keskittää osaamista selkeämmin toimitilakalustamiseen ja valaistukseen.


Salmisaaren näyttelytila Hiilikadulla.

 

2020

Perheyritys neljännessä sukupolvessa

Tällä hetkellä yhtiön toiminnassa on mukana myös perheen neljäs sukupolvi. Timo Neuvonen siirtyi eläkkeelle vuonna 2020, mutta toimii hallituksen puheenjohtajana ja yhtiön omistajana. Seuraavan sukupolven edustajat ovat mukana sekä päivittäisessä toiminnassamme että kehittämässä yhtiötä.

Tarinamme jatkuu valaistuksen ja toimitilakalustamisen asiantuntijana. Olemme erityisen ylpeitä pitkästä innovatiivisesta historiastamme sekä osaavasta, ammattitaitoisesta ja sitoutuneesta henkilökunnastamme. Työssämme keskeisessä roolissa ovat valitsemamme ja maahantuomamme laadukkaat ratkaisut, jotka soveltuvat käytettäväksi julkisten sekä yksityisten tilojen sisustamiseen ja valaistukseen. Tuotevalikoimassamme pyrimme vastaamaan tämän hetken tärkeisiin arvoihin: laatuun, ergonomiaan sekä vastuullisuuteen osana kestävää kehitystä. Olemme sekä suomalaisten toimitilasisustamisen ja -valaistuksen ammattilaisten että edustamiemme valmistajien pitkäaikainen ja luotettava kumppani.

Pitkäjänteisyytemme maailman tuulissa luo uskoa myös tulevaisuuteen: menneisyydestä voi rakentaa purjeen, joka siivittää tulevaisuuttamme. Moottorinamme toimii palveluhaluinen ja osaava tiimimme.

Kiitos, kun olet osa meidän tarinaamme!

Tilaa uutiskirjeemme

Back to top