Yleinen

KT Interior mukana Aalto-yliopiston KIRA-digi hankkeessa

2.9.2019, KT Interior

Aalto-yliopiston teettämän KIRA-digi hankkeen perusideana oli käyttöönottaa ja testata uusimpia laitteita ja niiden yhteistoimintaa Otaniemen kampuksen tiloissa. Tämän mielenkiintoisen hankkeen tuloksiin pääset tutustumaan täältä.

Olimme hankkeessa mukana mm. uusimman LED-tekniikan omaavilla ES-Systemin valmistavilla valaisimilla. Nämä Circadian-sarjan valaisimet ovat dynaamisen säädön lisäksi erityisesti ihmisen vuorokausirytmiin vaikuttava valaistusalan innovaatio (HCL), josta alla lisää.

Osaan valaisimista toimitimme Suomalaisten kehittämän, langattoman bluetooth-ohjausjärjestelmä Casambin, jota käytetään ilmaisen älysovelluksen- sekä langattomien kytkimien kautta.

Casambi Wireless System

Ihmiskeskeinen valaistus KIRA-digi projektissa

ES-System on tunnettu Circadian-sarjan valaisimistaan, jotka tukevat ihmisen vuorokausirytmiä ja ovat näin tärkeänä osana tukemassa uudenlaista ihmiskeskeistä valaistusinnovaatio -konseptia (lue lisää aiheesta täältä). Circadian-sarjan valaisimissa käytetään innovaatiopalkittua auringonvaloa jäljittelevää ainutlaatuista LED-tekniikkaa, ja KIRA-digi hankkeen myötä tämä innovatiivinen valaistus pääsi myös osaksi kahta opinnäytetyötä.

Opinnäytetyö 1.

HCL Human Centric Lighting LED innovaatioon pohjautuen valaistuksen vaikutusta ihmisiin testattiin VTT:n mittaustiloissa Otaniemen Kampuksella. Mittaussarja oli osa Laura Remeksen opinnäytetyötä, jossa tarkasteltiin EEG-mittauksen avulla keinovalaistuksen ja ihmisen vireystason välistä yhteyttä. Tuloksiin voi tutustua lähemmin ”Älykkään talotekniikan ja ihmiskeskeisen valaistuksen hyödyt ja niiden todentaminen” -opinnäytetyöstä. Tässä linkki työn tiivistelmään.

Opinnäytetyö 2.

KIRA-Digi hankkeen innoittamana syntyi myös Riku Aallon diplomityö ”Ihmiskeskeinen valaistus – tapaustutkimus”. Työ keskittyy ihmiskeskeisen valaistuksen tutkintaan, jonka osana tehtiin haastattelututkimus ihmiskeskeisellä valaistuksella toteutetusta referenssikohteestamme. Kyseessä on HUS-valvomotila, jossa henkilöstö tekee kolmivuorotyötä ikkunattomassa tilassa. Tässä linkki työn tiivistelmään.