Rekisteriseloste

Asiakasrekisteri

Voimassa 15.6.2015 alkaen, viimeinen päivitys 29.7.2015

Rekisterin pitäjä

KT Interior Oy
Energiakuja 3
00180 Helsinki
Puh. +358 (0)10 235 1900
verkkokauppa@ktinterior.fi
Y-tunnus 0201514-2

Rekisteriin liittyvät asiat

Puhelin +358 (0)10 235 1900
Sähköposti verkkokauppa@ktinterior.fi

Rekisterin nimi

KT Interior Oy:n verkkokaupan kuluttaja-asiakas- ja yritysasiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti

Henkilö on tilannut tai ostanut KT Interior Oy:n tuotteita, tai luonut itselleen tunnukset KT Interior Oy:n verkkokaupassa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkuuksien hallintaan ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittymiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellyttämin tavoin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä säilytetään asiakkaista seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asiakashistoria
  • Yritys
  • Yrityksen Y-tunnus
  • Yhteyshenkilöiden tiedot yrityksessä
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään, tilausta tehdessä tai verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero saatetaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (kuljetusyhtiölle) toimitusten ja kotiinkuljetusten mahdollistamiseksi. Muita tietoja muille kolmansille osapuolille ei luovuteta. Rekisteröitynyt asiakas hyväksyy tietojen mahdollisen luovutuksen hyväksyessään toimitusehdot. Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Yrityksemme tekninen tietoturva on ulkoistettu.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Back to top